Fit-gap analyse Archiefwet 1995 en Archiefwet 2021

Onderzoek naar de mogelijke impact van een nieuwe Archiefwet. Daarbij is ook gekeken naar de mate waarin Financiën voldoet aan de huidige Archiefwet. Op het rapport is een managementreactie gegeven.

Fit-gap analyse Archiefwet 1995 en Archiefwet 2021 (PDF | 45 pagina's | 17,2 MB)

Managementreactie bij Fit-gap analyse Archiefwet 1995 en Archiefwet 2021 (PDF | 2 pagina's | 885 kB)

Het onderzoek is uitgevoerd in de context van archivering binnen de bestuurlijke processen, de afhandeling van Woo-verzoeken en parlementaire enquêtes, door onder meer 16 interviews met medewerkers uit de praktijk. De uitkomsten zijn dat er geen compliancy is op het totaal van de aanwezige informatie en dat er meer aandacht uit moet gaan naar de cultuurverandering. Voor het overige zijn de bestaande informatie-op-orde plannen toereikend om te voldoen aan de huidige en nieuwe Archiefwet.