Handreiking verlengde toekenning Zvw-pgb

Op basis van deze handreiking kan een aanvraag voor een verlengde toekenning van een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) tot 5 jaar worden ingediend voor budgethouders boven de 18 jaar met een Zvw-pgb. Kindzorg Zvw-pgb valt buiten de werkwijze van deze handreiking.

Handreiking verlengde toekenning Zvw-pgb (PDF | 6 pagina's | 59 kB)