CSIRT-Stelsel - Een beleidskader voor het herinrichten van het stelsel met een nationale en sectorale CSIRT's in Nederland

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd naar de (her)inrichting van het Computer Security Incident Response Team (CSIRT)-stelsel in Nederland. 

CSIRT-Stelsel - Een beleidskader voor het herinrichten van het stelsel met een nationale en sectorale CSIRT's in Nederland  (PDF | 80 pagina's | 1,18 MB)