Actieplan Programma Onbemande Luchtvaart 2023-2025

Het actieplan beschrijft de doelen en de activiteiten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de onbemande luchtvaart in de jaren 2023-2025. Hij stuurt de  'Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol' mee met de Kamerbrief.

Actieplan Programma Onbemande Luchtvaart 2023-2025 (PDF | 32 pagina's | 1,0 MB)