Reactie Stichting van de Arbeid op Nationaal Hervormingsprogramma 2023

De Stichting van de Arbeid beschrijft de belangrijkste bijdragen van sociale partners aan de gemeenschappelijke Europese doelstellingen op nationaal niveau in het afgelopen jaar. Dit is een bijlage bij het Nationaal Hervormingsprogramma 2023.

Reactie Stichting van de Arbeid op Nationaal Hervormingsprogramma 2023 (PDF | 8 pagina’s | 340 kB)