Advies afwegingskader bevoegdheden burgemeester

Dit document bevat een advies voor een afwegingskader dat door implementatie ervan in het wetgevingsproces ondersteuning moet bieden als wordt overwogen de burgemeester een nieuwe taak of bevoegdheid toe te kennen.

Advies afwegingskader bevoegdheden burgemeester