Evaluatie ketenaanpak Medicijnresten uit Water 2023

Het rapport evalueert het Uitvoeringsprogramma 'Ketenaanpak Medicijnresten uit Water'. Het programma startte in 2018 en loopt af in 2023.

Evaluatie ketenaanpak Medicijnresten uit Water 2023 (PDF) | 36 pagina's | (1,45 MB)