Onderzoek eerste cohorten Wet inburgering 2013

Dit onderzoek brengt de groep inburgeraars uit de eerste vier jaarcohorten van de Wi2013 die nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan in kaart, om op basis daarvan vast te stellen welke maatregelen er mogelijk zijn om deze groep alsnog en sneller te laten inburgeren.

Onderzoek eerste cohorten Wet inburgering 2013