Plan van aanpak monitoring en evaluatie Masterplan basisvaardigheden

Plan van aanpak voor de monitoring en evaluatie van het Masterplan basisvaardigheden. Het Masterplan moet de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren verbeteren in het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs).