Procesevaluatie crisisaanpak droogte 2022

Het rapport bevat een procesevaluatie naar de werking van de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij de aanpak van het watertekort tijdens de droogtecrisis van 2022. Het onderzoekt of verbeteringen en aanpassingen nodig zijn in relevante handboeken, bestaand beleid en maatregelen.

Procesevaluatie crisisaanpak droogte 2022 (PDF | 35 pagina's | 1,1 MB)