Defensie Strategie Data Science en AI 2023-2027

Deze strategie beschrijft de inzet van Defensie op data science en artificiële intelligentie (AI) voor het informatiegestuurd werken en optreden. Het doel is om relevante informatie sneller en beter op ieder gewenst niveau te gebruiken voor de optimale inzet van de krijgsmacht.

Defensie Strategie Data Science en AI 2023-2027