Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving

Het rapport gaat over advies van een expertgroep van docenten, lerarenopleiders en onderzoekers over de kwalificatie-eisen voor burgerschapsonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving