Sociale minima in de knel

Reflectie van de Nationale ombudsman op de rapporten Een status met weinig armslag, Meedoen zonder beperkingen en Watertrappelen in de bijstand. In dit reflectierapport benoemt de Nationale ombudsman de overkoepelende problemen en geeft hij de overheid aanbevelingen voor oplossingsrichtingen.

Sociale minima in de knel