Jaarbericht 2022 Openbaar Ministerie

Het jaarbericht legt verantwoording af over de inzet, prestaties en resultaten van het Openbaar Ministerie (OM) in 2022.

Jaarbericht 2022 Openbaar Ministerie