Handreiking prestatiedruk en stress onder studenten in het hoger onderwijs

Rapport van het Trimbos-instituut en het ECIO Expertisecentrum inclusief onderwijs. Het rapport geeft andvatten en tips voor de aanpak van prestatiedruk voor studenten, het onderwijs en de maatschappij als geheel.

Handreiking prestatiedruk en stress onder studenten in het hoger onderwijs