Handreiking prestatiedruk en stress onder studenten in het hoger onderwijs


Rapport van het Trimbos -instituut en het ECIO Expertisecentrum inclusief onderwijs. Het rapport geeft andvatten en tips voor de aanpak van prestatiedruk voor studenten, het onderwijs en de maatschappij als geheel.