Harder, better, faster, stronger? Een onderzoek naar de risicofactoren en oplossingen van prestatiedruk en stress van studenten

Onderzoeksrapportage van het Trimbos-instituut, het ECIO Expertisecentrum inclusief onderwijs en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek geeft inzicht in de risicofactoren van stress en prestatiedruk en de achtergronden hiervan. Daarnaast geeft de rapportage mogelijke oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven voor studenten, instellingen, de overheid en de maatschappij.

Harder, better, faster, stronger? Een onderzoek naar de risicofactoren en oplossingen van prestatiedruk en stress van studenten