Investeren in de basis

Rapport van de adviescommissie starters- en stimuleringsbeurzen. De commissie geeft advies aan minister Dijkgraaf (OCW), de universiteitsbesturen en de besturen van de universitair medisch centra over de nadere uitwerking van de startersbeurzen en de stimuleringsbeurzen.