Onderzoek naar invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor luiers en incontinentiemateriaal

Het onderzoek maakt duidelijk welke doelstellingen en scope geformuleerd kunnen worden, wat de mogelijke kosten en opbrengsten zijn en wat de rollen en verantwoordelijkheden kunnen zijn van ketenpartijen.

Onderzoek naar invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor luiers en incontinentiemateriaal