Onafhankelijke review naar de beoordeling van de veiligheidssituatie bij de exportkredietverzekering verstrekking voor het LNG-project in Mozambique

Dit rapport onderzoekt de verstrekking van exportkredietverzekeringen voor een LNG-project in Mozambique en de beoordeling van de veiligheidssituatie rond dit project.

Onafhankelijke review naar de beoordeling van de veiligheidssituatie bij de exportkredietverzekering verstrekking voor het LNG-project in Mozambique