Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023


De monitor laat ontwikkelingen zien in het hoger onderwijs na de invoering van maatregelen vanaf 2010. Het rapport bevat de gegevens tot en met studiejaar 2022-2023.