Schatting van stikstofverliezen uit stallen op basis van de stikstof-fosfaat verhouding in afgevoerde mest

Onderzoek over de bruikbaarheid van de verhouding tussen stikstof en fosfaat in de mest voor en na opslag.

Schatting van stikstofverliezen uit stallen op basis van de stikstof-fosfaat verhouding in afgevoerde mest