Mantelzorgagenda 2023-2026

De Mantelzorgagenda 2023-2026 bestaat uit 3 actielijnen. Dat zijn de erkende positie van de mantelzorger, de verbinding en samenwerking met het netwerk van de mantelzorger en de individuele ondersteuning, gevarieerd en op maat.

Mantelzorgagenda 2023-2026