Cybersecuritybeeld Nederland 2023

Het CSBN 2023 biedt inzicht in de digitale dreiging, de aantasting van belangen, de weerbaarheid en digitale risico’s. De nadruk ligt daarbij op de nationale veiligheid. Daarnaast reflecteert het CSBN 2023 op de strategische thema’suit het CSBN 2022.