Nota 15 minuten observatieperiode na COVID-19-vaccinatie

Onderzoek naar de observatietijd van 15 minuten na het toedienen van een COVID-19-boostervaccinatie, in verband met de kans op een (ernstige) anafylactische reactie. Deze observatietijd heeft logistieke, organisatorische en financiële gevolgen.

Nota 15 minuten observatieperiode na COVID-19-vaccinatie