Een onderzoek naar de totstandkoming en kwaliteit van, het toezicht op, en beroepsmogelijkheden tegen ideologische duidingen Samenvatting NL

Samenvatting van het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over  onderzoek naar ideologische duidingen in de persoonsgerichte aanpak (PGA), de detentieketen, de strafrechtketen en de jeugdbeschermingsketen.