Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang

Dit rapport bevat de bevindingen van de gecombineerde kwaliteitsmetingen zoals die in 2017 tot en met 2022 hebben plaatsgevonden in de kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland.

Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang