Oplegbrief van de PFAS-coördinatoren

Brief van de PFAS-coördinatoren aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW). De brief gaat over de 3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland.