Opties voor schone lucht

In dit rapport worden een aantal maatregelen voor de luchtkwaliteit nader uitgewerkt. Deze maatregelen zijn veelbelovende maatregelen die aan verdere uitwerking toe waren. Dit is geen kabinetsbeleid en is een eerste onderdeel van een verkenning naar eventueel aanvullende luchtkwaliteitsmaatregelen.

Opties voor schone lucht