TK Bijlage volledige tekst WODC onderzoek Protocol 16 EVRM

Onderzoek naar het identificeren en analyseren van de 1e ervaringen die op nationaal niveau zijn opgedaan met het Protocol 16 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).