Dilemma tussen menselijke maat en angst voor precedentwerking en willekeur

Verkenning naar het dilemma tussen de gewenste menselijke maat en de angst voor precedentwerking en willekeur.

Dilemma tussen menselijke maat en angst voor precedentwerking en willekeur