Evaluatie van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) evalueert de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Het doel is te bepalen wat er verbeterd kan worden in het verkiezingsproces. Bij de evaluatie wordt de informatie betrokken uit de evaluatierapporten, die als bijlagen bij de evaluatie zijn gevoegd.

Evaluatie van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023