Kamerbrief over stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 en over de evaluatie van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Kamerbrief over stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Bijlagen