Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen