Steekproef Toegankelijkheid Stemlokalen 2023

Rapport over de steekproef over de toegankelijkheid van stembureaus bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

Steekproef Toegankelijkheid Stemlokalen 2023