Deelrapport Cybersecurity onderzoek Alert Online 2023 - overheid

In dit deelrapport is de beleving van de digitale veiligheid onder de doelgroep ambtenaren in Nederland onderzocht en worden de resultaten van deze doelgroep behandeld. Het onderzoek probeert aanknopingspunten te bieden voor communicatie en beleidsvorming. Dit gebeurt door (1) het monitoren van het bewustzijn en de vaardigheden omtrent online veiligheid van Nederlanders door de jaren heen en (2) door inzichten te vergaren in kennis, houding en gedrag van Nederlanders over digitale veiligheid.

Deelrapport Cybersecurity onderzoek Alert Online 2023 - overheid