Onderzoeksrapport Cybersecurity onderzoek Alert Online 2023

In dit onderzoek is de beleving van de digitale veiligheid onder Nederlanders onderzocht. Het onderzoek probeert aanknopingspunten te bieden voor communicatie en beleidsvorming. Dit gebeurt door (1) het monitoren van het bewustzijn en de vaardigheden omtrent online veiligheid van Nederlanders door de jaren heen en (2) door inzichten te vergaren in kennis, houding en gedrag van Nederlanders over digitale veiligheid.

Onderzoeksrapport Cybersecurity onderzoek Alert Online 2023