Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten tot en met de 1e helft van 2023


Memo met de 11e halfjaarlijkse rapportage over de aanpak van kleine plastic flessen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat daarbij in het bijzonder om de uitvoering van de monitoring van kleine plastic
flessen in het zwerfafval . De rapportage bevat de meetresultaten tot en met de 1e helft van 2023.