Uitgiftebeleid voor perceel-gebonden netten in de 3400-3450 en 3750-3800 MHz band

In dit document wordt nader invulling gegeven aan het uitgiftebeleid voor perceel-gebonden netten in de 3400-3450 en 3750-3800 MHz band. Zij stelt daarmee de vergunningsvoorwaarden via welke bedrijven vanaf half oktober voor perceel-gebonden netten vergunningen kunnen aanvragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Met deze netten kunnen bedrijven een eigen 5G-netwerk aanleggen, zodat zij met eigen frequenties en op eigen terrein geavanceerde mobiele toepassingen kunnen lanceren. Vergunningen hebben een ingangsdatum op zijn vroegst vanaf 1 december 2023.

Uitgiftebeleid voor perceel-gebonden netten in de 3400-3450 en 3750-3800 MHz band