Monitor Zon-pv 2023 in Nederland

Dit statusrapport Zon-pv in Nederland biedt inzichten in de ontwikkeling en realisatie van de zon-pv markt op peildatum 31 december 2022. De Monitor Zon-pv wordt jaarlijks uitgebracht door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).