Tabel verwerken Hoor- en Wederhoor / Onderzoek naar aanleiding van het steekincident in CTP Veldzicht

De tabel bevat de reacties van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND}), Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) en enkele penitentiaire inrichtingen (PI's) op het rapport 'Onderzoek naar aanleiding van het steekincident in CTP Veldzicht' van de Inspectie Justitie en Veiligheid.