Monitor financiële participatie hernieuwbare energie op land 2022

De financiële participatiemonitor geeft inzicht in de manier waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan financiële participatie bij projecten. Het gaat over projecten met windenergie op land en niet gebouwgebonden zonne-energie op land en water.

Monitor financiële participatie hernieuwbare energie op land 2022