Klimaat- en Energieverkenning 2023

In de Klimaat­- en Energieverkenning (KEV) schetst het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de ontwikkelingen van de broeikasgasemissies en het energiesysteem in Nederland in het verleden, het heden en de toekomst.

Klimaat- en Energieverkenning 2023