Kennisname invordering

Het rapport richt zich op de vraag welke kennis er is over invordering van private vorderingen.

TK Bijlage 1 Rapport Kennisspoor