Jaarverslag College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2022

Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2022. Het legt verantwoording af over het toezicht door het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten (CvTA) en kijkt vooruit naar 2023.

Jaarverslag College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2022