Voorstel van wet wijziging van de Opiumwet 1960 BES

Het wetsvoorstel gaat over de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) tot de oplegging van een last onder bestuursdwang voor drugspanden.

Voorstel van wet wijziging van de Opiumwet 1960 BES