Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel implementatie richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Financiën over het wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting.

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel implementatie richtlijn openbaarmaking winstbelasting