Monitor passend onderwijs in het mbo Meting 2022

De monitor bevat de resultaten van een meting uit 2022 naar passend onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De monitor onderzoekt in hoeverre studenten in het mbo passend onderwijs krijgen. Daarnaast richt de monitor zich op ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs in het mbo.

Monitor passend onderwijs in het mbo Meting 2022