Vierde convenant preventie gehoorschade

Bij dit convenant zijn ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging van Podiumtechnologie (VPT) betrokken, dus cafés, disco’s, clubs en geluidstechnici. De convenantpartijen zetten in op het waar mogelijk verlagen van geluidniveaus met behoud van een optimale beleving.

Vierde convenant preventie gehoorschade