Woo-invoeringstoets

Een jaar na inwerkingtreding van de Woo is een Invoeringstoets uitgevoerd. De Invoeringstoets is een nieuw evaluatie-instrument gericht op de vraag wat er nog moet gebeuren om de regelgeving goed te laten werken op het moment dat bijstelling nog mogelijk is.

Woo-invoeringstoets