Luchtvaart in Nederland. Draagvlakonderzoek onder het Nederlandse publiek, meting 2023

Het rapport geeft onder andere inzicht in (trends in) het draagvlak voor luchtvaart in Nederland en voor mogelijke beleidsmaatregelen. Daarnaast onderzoekt het wat het huidige vlieggedrag van Nederlanders is en wat hun houding is tegenover toekomstig vlieggedrag.

Luchtvaart in Nederland. Draagvlakonderzoek onder het Nederlandse publiek, meting 2023